Ta kontakt

Her kan du sende oss en mail hvis det er noe du lurer på så svarer vi så fort som mulig. Eller så kan du ta kontakt ved å ringe oss. Mer informasjon finner du på siden Om oss.

48 Barkåkerveien
Barkåker, Vestfold, 3157
Norway

33210562

Fluktåpning for teine

Fiske

Fluktåpning for teine

6313370_XL.jpg
6313370_XL.jpg

Fluktåpning for teine

42.00

Kombinert fluktåpning til hummer/krabbe. Med et enkelt grep byttes åpningen mellom 60 og 80 mm.

Quantity:
Add To Cart

Hva innebærer kravet om fluktåpninger i hummer- og krabbeteine?

I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 60 mm.

I teiner som er satt ut for fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, skal det i fritidsfiske være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 80 mm.

(Det samme gjelder for yrkesfiskere. Manntallsførte fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy fra svenskegrensen til og med Rogaland kan likevel benytte teiner med fluktåpninger på minst 70 millimeter. For manntalsførte fiskere som fanger krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy fra og med Hordaland til og med Tysfjord i Nordland gjelder kravet om fluktåpninger fra 1. januar 2010.)

Både for teiner som er satt ut for fangst av krabbe og teiner som er satt ut for fangst av hummer skal fluktåpningene være plassert i fangstkammeret på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet. I teiner med plan bunn skal åpningene plasseres helt nede ved redskapsbunnen. I teiner med sylinderform (tønneform) skal åpningene være helt nede ved redskapets bunn, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom åpningene når redskapet står ute for fangst.